For at veden skal brenne godt, 
må den tørkes godt
Bjørkeved er lett å antenne og brenner i lang tid, med en jevn flamme og ingen gnister

Kvalitetsgaranti  

Veden oppfyller norske NS4414 førsteklasses standarder. 

Varme og øko

  • Bjørkeved brenner i lang tid, med jevn ild og gnister ikke.
  • Bjørkeved gir god varme. Bjørkeved inneholder mer karbon og brenner derfor lenger og ved høyere temperatur.
  • Tørr ved avgir mindre tjære.  
  • Det mest miljøvennlige brennstoffet, så huset blir best oppvarmet med ved. 

Anbefalinger!

  • Fjern bjørkebark før brenning for ikke å sote glasset på en lukket peis.
  • Ved lagring av ved i mer enn to år, reduseres aromaen.
  • For tørr ved brenner raskere, derfor må det være en liten mengde fuktighet i veden.
  • Det anbefales å varme en badstue med bjørkeved for personer med luftveisproblemer, da brennende bjørkeved desinfiserer badstuen.